• Člověk pozná sám sebe jen do té míry,
    do jaké pozná svět.

    Goethe

  • O mnoha věcech víme vlastně
    jen jejich jméno - a nic dál.

    Josef Čapek