O nás

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)

Nevládní nezisková organizace, která již 20 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice.

Naše mise

V prvních letech své existence se OPU primárně věnovalo uprchlíkům - lidem, kteří jsou ve své vlasti pronásledování z důvodu politického, etnického, náboženského, rasového nebo kvůli své příslušnosti k určité sociální skupině, nebo těm, kteří již v České republice požívají práva azylu a dočasné ochrany. V dnešní době je stejně důležitá podpora cizinců z třetích zemí a migrantů v nouzi. OPU migrantům nabízí hlavně právní a sociální poradenství, ale také další služby a podporu.

OPU nabízí bezplatnou právní pomoc a sociální pomoc všem cizincům v nouzi (obětem vykořisťování, obchodu s lidmi, cizincům v detenci i na ulici).

Jako jediná organizace v České republice jsme postavili tým odborníků, který se stará o nezletilé cizince bez doprovodu rodičů. Provozujeme sociální službu Dům na půl cesty pro naše klienty, kteří dovrší zletilosti.

Nejen tímto způsobem pomáháme cizincům integrovat se v České republice. Díky dobrovolnickému programu propojujeme českou veřejnost s uprchlíky i cizinci.

Rozšířili jsme svou činnost na vzdělávací aktivity pro laickou i odbornou veřejnost - zpracovali jsme několik vzdělávacích modulů pro prevenci extremismu a diskriminace namířené proti cizincům, menšinám či etnikům.

V rámci mezinárodních projektů navrhujeme a uskutečňujeme rozvojové projekty v zemích původu uprchlíků.

Vedle práce v sídle OPU v Praze, kde jsou migrantům každý pracovní den k dispozici odborní pracovníci OPU, navštěvují právníci a sociální pracovníci pravidelně azylová zařízení a zařízení pro zajištění cizinců v ČR. Pracovníci a dobrovolníci OPU se rovněž podílejí na organizování volného času žadatelů o azyl, kteří pobývají v azylových zařízeních. Dobrovolníci OPU dále pomáhají azylantům v začátcích jejich života v ČR. OPU pomáhá i azylantům a cizincům v Brně, Plzni, Ostravě a Hradci Králové.