O projektu

Struktura programu je postavena na pěti modulech, které na sebe obsahově i časově navazují. Součástí všech modulů je využití e-learningového kurzu. Podrobný návod, jak moduly obsahově naplnit a jak projekt uskutečnit na škole, naleznete v Metodice k projektu, v menu Výstupy projektu.

Úvodní dvouhodinová interaktivní přednáška

Úvodní modul obsahuje dvouhodinovou interaktivní přednášku, věnovanou lidským právům a otázkám migrace. Přednáška zahrnuje:

  • základní pojmy: migrace, lidská práva, tolerance, stereotypy, xenofobie;
  • prevenci rasismu a xenofobie,
  • zážitkovou část, aby žáci prostřednictvím vlastních zážitků pojmy pochopili.

Média kolem nás a svět očima novinových titulků

V modulu se žáci seznamují s mediální analýzou – učí se pracovat s články o migrantech, titulky a fotografiemi v novinách. Obsahem modulu jsou zejména:

  • vyhledávání informací o vybrané zemi původu,
  • analýza mediálního obrazu migrantů v ČR.

Modul Země původu

Modul zahrnuje čtyřhodinovou dílnu, jejíž hlavní součástí je setkání žáků s migrantem z konkrétní země. Modul zahrnuje:

  • setkání s migrantem,
  • seznámení s aktuálními problémy souvisejícími s vybranou zemí původu a s migrací do ČR,
  • psycho-sociální hry týkající se témat, která přináší migrace z dané země do ČR.

Pro projekt Jsme lidé jedné Země byly vybrány následující státy: Vietnam, Demokratická republika Kongo, Čečensko, Ukrajina, Bělorusko, Afghánistán, Sýrie. Pro všechny tyto státy poskytujeme školám základní informace pro učitele a nabídku konkrétních aktivit pro dílnu o dané zemi. Školy si pochopitelně mohou pro vlastní projekty zvolit i jiné země.

Můj svět tady a tam

Modul se zaměřuje na srovnání života v ČR a v jiné zemi dle výběru žáka. Zjišťování informací a studium tvoří podklady pro samostatnou práci a kreativitu žáků – zejména pro samostatnou tvorbu prezentací s využitím ICT komponenty, výtvarné činnosti a tvůrčího psaní.

Multikulturní den

Modul Multikulturní den je prezentací výsledků práce žáků a tříd zapojených do projektu pro celou školu. Školy ho mohou pojmout zcela po svém, spojit ho například s již zavedenými projektovými dny, nebo se naopak nechat inspirovat projektem ke zcela novému tvaru. Vedle Metodiky naleznete příklady provedení multikulturních dnů i v sekci Projekty škol.