O projektu

Hlavním záměrem projektu „Jsme lidé jedné Země“ je pomocí osmi preventivních bloků a specifické výuky upevňovat a posilovat pozitivní postoje dětí k multikulturní společnosti.  Pravidelným setkáváním a dlouhodobou systematickou prací s žáky chceme otevřít prostor pro uvědomění si a vyjádření strachů a předsudků a následné práci s nimi směřující k eliminaci xenofobie a možných projevů rasismu.