O projektu

Na této stránce uvádíme výběr odkazů, které by vám mohly pomoci při přípravě na výuku a při vyhledávání informací zejména o zemích původu migrantů, o migraci a lidských právech.

Poklady pro e-learning a pro metodické a věcné podklady pro učitele jsme zpracovali na základě zkušeností pracovníků a externích spolupracovníků OPU a na základě dále uvedené literatury, pramenů a dokumentů. Odkazy jsou členěny podle jednotlivých lekcí e-learningu na jednotlivé země, na lekce věnované migračním příběhům a migraci, a na lekci věnovanou e-learningu pro pedagogy.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem spolupracovníkům a konzultantům, jmenovitě zejména Evě Pechové (Klub Hanoi), Stanislavu Krupařovi (www.krupar.com), Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (www.pocity.eu) a Divadlu Archa (www.archatheatre.cz).

Afghánistán

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/afghanistan/index.html – Základní informace o Afghánistánu

http://dalky.cz/pruvodce/z-afghanistan.html#todo – Všestranné informace o Afghánistánu (příroda, kultura, zajímavá místa, doprava, …).

http://www.mappery.com/maps-Afghanistan – Zajímavá webová stránka předkládající různé druhy map Afghánistánu (topografická, etnolingivistická, hospodářská, turistická, zeměpisná, …).

http://www.hedvabnastezka.cz/klub-cestovatelu-praha/3018-kabul-druhy-den-david-kucera-afghanistan/ – cestopis z Afghánistánu.

https://www.jsns.cz/lekce/15640-faridullah-ma-dnes-volno – Krátký film o dětské práci.

http://denikreferendum.cz/clanek/23247-ahmad-zahir-kral-afghanske-hudby – Článek o změně poměrů a celkového charakteru země po konci vlády krále Záhira.

https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/clovek-v-tisni-v-afghanistanu-za-15-let-pomohl-vice-nez-milionu-lidi-prispel-tak-napriklad-k-tomu-ze-do-skoly-chodi-sedmkrat-vice-deti-nez-v-roce-2001 – Zhodnocení práce organizace Člověk v tísni za 15 let v Afghánistánu.

Bělorusko

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/belorusko/index.html – informace MZV

https://www.clovekvtisni.cz/cs/lidska-prava/zeme/belorusko – Člověk v tísni, projekty v Bělorusku

www.belarusguide.com – virtuální průvodce po Bělorusku

http://www.navychod.cz/ – časopis, který se věnuje zemím střední a východní Evropy, Balkánu, Pobaltí, Kavkazu a Střední Asie

http://www.demas.cz/clenove-demas/mezinarodni-sdruzeni-obcanske-belorusko – Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko

http://www.civicbelarus.eu/ – sdružení Občanské Bělorusko bylo založeno v roce 2004 s cílem všestranně podporovat demokratické iniciativy a rozvoj občanské společnosti v Bělorusku

Čečensko

http://www.cecna.cz/?cz_cecensko – Webový portál občanského sdružení Berkat se zaměřuje na život, kulturu a společnost v Čečensku. Vedle obecných informací o zemi či její historii zde najdete také čečenské pohádky a spoustu čečenských receptů.

http://www.martinstverak.cz/10-zajimavosti-co-videt-a-zazit-v-cecensku/ – Český cestovatel představuje deset největších zajímavostí, které nabízí Čečensko.

http://www.vajnach.cz/indexcs.php – Web o Vajnaších – etnikách Ingušů, Akkinců, Čečenců žijících v oblasti Velkého Kavzkazu v úzkém koridoru mezi Černým a Kaspickým mořem. 

http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/cecensko-terorismus-mylka-je-to-uzasne-misto-k-ziti_248026.html – Článek o tom, že Čečensko je druhé nejlepší místo na světě, co se týče znečištění životního prostředí, vyčerpání přírodních zdrojů a ochrany přírody.

https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/v-cecensku-plati-jen-jeden-zakon-tak-rekl-ramzan – Politická situace v Čečensku v současnosti.

DR Kongo

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/kongo_kinshasa/index.html – informace MZV o DR Kongo

https://www.clovekvtisni.cz/cs/humanitarni-a-rozvojova-pomoc/zeme/dr-kongo – informace o projektech Člověka v tísni v DR Kongo

https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/01/PSS-Sou%C4%8Dasn%C3%A1-situace-v-DR-Kongo-UNSC.pdf – současná situace v Kongu, práce studentů ze summitu projektu Asociace pro mezinárodní otázky

http://www.hedvabnastezka.cz/zeme/afrika/kongo-dr/pruvodce/ – cestovatelské informace o DR Kongo

http://www.rozvojovka.cz/ – články, studijní materiály a informace o rozvojových projektech v DR Kongo

http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?query=Demokratick%C3%A1+republika+Kongo&reader=&porad%5B%5D=&offset=0&sort=docdatetime – archiv Českého rozhlasu, odborníci a cestovatelé hovoří o Kongu

http://praha.charita.cz/zahranici/kde-pomahame/kongo1/ – projekty Charity Praha v Kongu

Ukrajina

http://czechia.mfa.gov.ua/cs – Ukrajinské velvyslanectví v ČR

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/ukrajina/index.html – informace MZV o Ukrajině

http://vk.ff.cuni.cz/ – východoevropský klub, web studentů FF UK, kteří se zabývají areálem východní Evropy

www.navychod.cz – časopis, který se věnuje zemím střední a východní Evropy, Balkánu, Pobaltí, Kavkazu a Střední Asie

http://www.karpatia.cz – zajímavé informace o Ukrajině a celých Karpatech

http://www.scvp.eu – sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095875447-cestomanie/201323232400019-zakarpatska-ukrajina-ztraceny-kout-evropy/ – Cestománie o Zakarpatské Ukrajině

Vietnam

http://www.klubhanoi.cz/ – občanské sdružení Klub Hanoi se zabývá především propagací vietnamské kultury a integrací Vietnamců do společnosti s důrazem na zachování jejich kulturní identity

http://www.cvs-praha.cz/ – Česko-vietnamská společnost

http://www.info-dracek.cz/ – Sdružení INFO-DRÁČEK pomáhá překlenout komunikační překážky u všech věkových kategorií a formou různých aktivit napomáhá vietnamským obyvatelům začlenit se plnohodnotně do společnosti České republiky

http://www.acvn.cz/cs.html – asociace českých občanů vietnamského původu, jež byla založena s cílem uchování a rozvoje vietnamského jazyka, vietnamské kultury a vietnamských tradic

http://www.vietnamista.cz/ – cestovatelské informace

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/vietnam/index.html – obecné informace o Vietnamu od MZV

http://www.sapa-praha.cz/ – informace o tržnici Sapa

http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1432571066.pdf – článek o integraci dětí Vietnamců v Česku

Sýrie

http://www.blizkyvychod.eu

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html

http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Syrian%20Arab%20Republic

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php

http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=nns01#ixzz4dTQM6lG5

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/syrie/index.html

http://www.nationsonline.org

http://www.syrskarevoluce.cz/historie/

Příběhy o migraci

Cílková, E.; Schonerová, P. Náměty pro multikulturní výchovu. Praha: Portál, 2007.

Čakrtová, M.: Začněme třeba takhle… Sbírka her pro rozvoj úcty k lidským právům a toleranci v multikulturní společnosti. Praha: Česká rada dětí a mládeže, 2007. Dostupné také na www.kam-pan.cz

Demjančuk, N.; Drotárová, L. Vzdělání a extremismus. Plzeň: Nakladatelství Epocha, ZU, 2005.

Hradečná, M.; Hejlová, H.; Novotná-Dědečková, J. Práce učitele s právy dítěte. Praha: SVI PedF UK, 1996.

Marádová, E. Rozvíjení multikulturního porozumění. Praha: PedF UK, 2006.

První kroky. Praha: Amnesty International, 1998.

Slabikář dětských práv. Praha: Nadace Naše dítě, 2001.

Sokol, Jan. Rasismus a rasa. Učitelské noviny, 2002, č.37, s.15-16.

Šišková.T. a kol.:Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 1998.

Žantovský, P. (ed.). Česká xenofobie. Praha: Votobia, 1998.