O nás

Právní poradenství

Zabýváme se především případy žádostí o udělení mezinárodní ochrany, o udělení povolení k pobytu, prodloužení povolení k pobytu, problémy se správním vyhoštěním či slučováním rodin. V případě potřeby jsme schopni zajistit i tlumočníky z různých jazyků. V nejzávažnějších případech si od klientů bereme plnou moc na zastupování ve správním či soudním řízení.

Projekty se zaměřují například na:

 • právní poradenství a právnické intervence v kancelářích OPU a na úřadech,
 • právní poradenství v azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců,
 • monitoring v přijímacím středisku Praha – Ruzyně,
 • identifikaci zranitelných skupin cizinců (například oběti obchodu s lidmi),
 • asistenci žadatelům o azyl,
 • právní pomoc cizincům zbaveným osobní svobody,
 • mapování života migrantů v nelegální situaci a vytváření návrhů na řešení jejich situace.

OPU se účastní práce v mnoha odborných skupinách a uplatňuje své připomínky k legislativním návrhům zákonů týkajících se pobytu cizinců.

Sociální poradenství

Cílem sociálního poradenství je předat našim klientům dostatečné množství maximálně realistických informací, aby dokázali maximálně samostatně řešit svou současnou situaci. Dbáme o průběžnou aktualizaci odborných poznatků každého sociálního pracovníka v OPU.

Sociální poradenství zahrnuje několik důležitých tematických okruhů:

 • vzdělávání (uznávání diplomů, asistence při hledání školy, vyhledávání vzdělávacích kurzů apod.),
 • sociální zabezpečení a zaměstnanost (možnosti legálního zaměstnání, tvorba CV, v případě dlouhodobé spolupráce při vyhledávání zaměstnání),
 • zdravotní péče (možnosti zdravotního pojištění, vyhledávání lékaře apod.),
 • změna rodinné situace (narození dítěte, uzavření manželství apod.),
 • bydlení (informace o trhu s byty, v případě dlouhodobé spolupráce pomoc s vyhledáváním bydlení).

V návaznosti na předešlá témata klienti dostávají informace o každodenním životě v ČR a po dohodě jim nabízíme asistenci při jednání s úřady a institucemi (školami, úřady práce, živnostenským úřadem, zdravotními pojišťovnami apod.).

Pomoc nezletilým uprchlíkům a cizincům bez doprovodu rodičů

Do České republiky přichází ročně několik desítek nezletilých cizinců bez doprovodu svých rodičů či jiných zákonných zástupců. Problematikou nezletilých bez doprovodu se zabývá specializovaný tým odborníků složený z právničky a sociální pracovnice. V roce 2008 vznikla sociální služba Dům na půl cesty OPU – „Chráněné bydlení pro mladé uprchlíky“.

Terénní programy

Terénní programy pro cizince jsou v této oblasti novinkou. Od roku 2010 probíhají v Praze a Plzni a primárně jsou určeny osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou jím ohroženy. Jedná se o sociálně ohrožené a potřebné, kteří nejsou schopni nebo ochotni vyhledat pomoc sami, případně o této možnosti nevědí. Terénní pracovníci se pohybují ve veřejných prostranstvích a podle typu cílové skupiny jim zprostředkovávají informace o poskytovaných sociálních službách, pomoc a podporu.

Dobrovolnictví

Dobrovolníci OPU připravují volnočasové aktivity pro žadatele o azyl v uprchlických táborech nebo spolupracují na programu Mentoring, jehož smyslem je podpora integrace azylantů do naší společnosti.

Vzdělávací programy

OPU se již od svého založení zaměřuje na vzdělávací aktivity související s migrací a životem migrantů v ČR a realizuje vzdělávací programy pro studenty českých škol a jejich pedagogy, které se zaměřují na prevenci xenofobie, rasismu a extremismu, migraci, specifika práce s dětmi-cizinci a sociální práci s cizinci.

OPU má dlouholetou zkušenost s prací se studenty Univerzity Karlovy. Pro studenty jsme vytvořili dva programy: Sociální kliniky (na Filozofické fakultě) a Právní kliniky (na Právnické fakultě). Cílem těchto klinik je přiblížit problematiku azylu, uprchlictví a migrace vysokoškolským studentům.

Organizace pro pomoc uprchlíkům působí i na středních a základních školách v ČR – zejména v rámci projektů „Jsme lidé jedné Země“ a "Svět v pohybu".

OPU v roce 2011 vyhrála výběrové řízení Správy uprchlických zařízení MV na dodavatele přednášek pro žáky II. stupně o integraci cizinců.

V pilotním projektu školí OPU také městské i státní policisty v otázkách xenofobie, rasismu a odlišnosti kultur přicházejících migrantů.

Mezinárodní rozvojová pomoc

V rámci mezinárodní rozvojové pomoci Organizace pro pomoc uprchlíkům realizuje dva projekty v Gruzii. Cílovou skupinou jsou vnitřně přesídlené osoby.

Služby pro veřejnost

 • přednášková činnost – po dohodě či v souvislosti s plněním projektů realizujeme přednáškové cykly na různá témata týkající se cizinců a uprchlíků,
 • studentské praxe – po dohodě je možné s našimi pracovníky konzultovat absolvování studijní praxe či pracovní stáže a je možné si dohodnout konzultaci výstupních školních prací,
 • publikační činnost – v rámci projektů se snažíme publikovat informace o tématice azylu a uprchlictví.

Podrobnosti o projektech, publikace a mnoho aktuálních informací o práci OPU se dozvíte na webu OPU: www.opu.cz .